לאורך כל שנות פעילותה של החברה, פירות אביב עומדת בסטנדרטים
הגבוהים והמחמירים ביותר בארץ ובעולם.